Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.1.2008 §:ssä 8 hyväksynyt Jormuan vesiosuuskunnan toiminta-alueen. 

Pääsääntöisesti toiminta-alue tarkoittaa sitä, että alueella olevien talojen tulee liittyä vesijohtoverkostoon ja osuuskunnan tulee hyväksyä toiminta-alueella olevien asuinkiinteistöjen (vast.) liittyminen.

Vaikka jokin kiinteistö ei olisikaan toiminta-alueella mutta omistaja haluaa liittyä vesijohtoverkostoon, kannattaa liittymismahdollisuutta kysyä.

Lisää tietoa löytyy vesihuoltolaista ja asiaa voi kysyä myös vesiosuuskunnasta puhelimesta 040 5494 192.