JORMUAN VESIOSUUSKUNTA

PÖYHÖLÄNNIEMEN VIEMÄRIOSUUSKUNTA

 

TAKSA JA HINNASTO

 

Hyväksytty osuuskuntien hallitusten kokouksissa 19. joulukuuta 2023.

 

Voimaantulopäivä 1.3.2024.

 

Osuuskunnat perivät liittymistä ja käyttöä koskevien sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot sekä osuuskuntien säännöt ja vesihuollon kustannukset huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja sekä palvelumaksuhinnaston mukaisia maksuja.

 

1 §

Liittymismaksut

 

Asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen liittymismaksut ovat seuraavat:

 

Jormuan vesiosuuskunta (talousvesi)

Liittymismaksu on 2000,00 euroa ja lisäksi kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Maksu on siirto- mutta ei palautuskelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen vesijohtoverkostoon ja siihen sisältyy yksi vesiosuuskunnan vakiokokoinen vesimittari, mutta ei rakentamista eikä tarvikkeita. Jos kiinteistöllä tarvitaan useampi vesimittari, liittyjä maksaa kaikki niistä aiheutuneet kulut. Osuuskunta määrää rakentamismateriaalin.

 

Pöyhölänniemen viemäriosuuskunta (jätevesi)

Liittymismaksu on 7400,00 euroa. Summa ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Maksu on siirto- ja palautuskelpoinen.

 

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen viemäriverkostoon.  Liittymismaksuun sisältyy osuuskunnan suorittama valvonta mutta ei mitään rakentamista eikä tarvikkeita. Osuuskunta määrää materiaalin, mm. pumppaamon tyypin ja kalustuksen.

 

 

 

 

Asuinkiinteistöllä tarkoitetaan tässä yhtä, yhden mittarin takana olevaa, enintään kahden asunnon taloa ja vesihuollon suhteen sitä pienempiä rakennuksia. Asuinkiinteistöön voi kuulua myös verkostoon liitettävä muu lisärakennus.

 

Kaikki liitämiseen liittyvä rakentaminen saadaan suorittaa vain osuuskuntien luvalla, osuuskuntien valvonnassa ja osuuskuntien hyväksymän urakoitsijan toimesta.

 

Liittymismaksut maksetaan yhdessä erässä.

Hallitus voi osuuskuntien sääntöjen mukaan liittyjän pyynnöstä jakaa maksut useampaan erään enintään kahden vuoden ajalle. Maksueristä suoritettava korko sovitaan erikseen.

Jos maksuerien suorittaminen viivästyy, peritään viivästyneistä eristä yleisen viivästymiskoron mukainen korko.

 

Laitos perii uuden liittymismaksun, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä ylittävät edellä mainitut ehdot.

 

Alueellinen liittymismaksu

 

Toiminta-alueiden ulkopuolella olevan kiinteistön halutessa liittämistä liittymismaksusta ja muista liittymisen ehdoista sovitaan erikseen.

 

2 §

Perusmaksut

 

Jormuan vesiosuuskunnan normaalin asuinkiinteistön (vast.) veroton perusmaksu kuukaudessa on 5,00 euroa. Summaan lisätään kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroa vastaava summa.

 

Pöyhölänniemen viemäriosuuskunnan normaalin asuinkiinteistön (vast.) veroton perusmaksu kuukaudessa on 13,51 euroa. Summaan lisätään kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroa vastaava summa.

 

Perusmaksu peritään kaikista liittymistä, riippumatta siitä onko vesi ja/tai viemäri kytketty käyttöön vai ei.

 

Korotettu perusmaksu

 

Jos asiakas käyttää vettä muuhun, kuin normaaliin asuinkäyttöön tai tuottaa muuta kuin normaalin asuinkäytön jätevettä, voidaan häneltä periä korotettu perusmaksu. Korotuksesta ja sen suuruudesta päättää hallitukset tapauskohtaisesti.

 

Alueellinen perusmaksu

 

Toiminta-alueen ulkopuolelta olevan liittyjän kanssa sovitaan perusmaksujen suuruudet muiden liittymisneuvottelujen yhteydessä.

 

3 §

Käyttömaksu, vesimaksu ja jätevesimaksu

 

Käyttömaksujen perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Kulutus mitataan laitoksen asentamalla ja omistamalla vesimittarilla. Jos viemäriosuuskuntaan liittyjä ei ole liittynyt vesiosuuskuntaan, asennuttaa hän omalla kustannuksella viemäriosuuskunnan hyväksymän vesimittarin taloon tulevan veden mittaamiseksi.

 

Jormuan vesiosuuskunta perii vedestä kuutiolta 1,50 € (sis.alv)

 

Pöyhölänniemen viemäriosuuskunta perii jätevedestä kuutiolta 2,80 € (sis.alv)

 

Erityisestä syystä osuuskunta voi periä käyttömaksun käytetyn veden arvioidun määrän perusteella.


 

4 § 

Poikkeukset

 

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja.

 

Yllä olevien maksujen lisäksi on voimassa, mitä osuuskuntien säännöissä mainitaan muista maksuista.

 

Osuuskunnissa on päätetty, että kukin liittyjä tekee kiinteistönsä alueella tarvittavat jälkityöt ja vastaa niiden kustannuksista.

 

Muista rakentamiseen tai jo rakennetun muuttamiseen liittyvistä kuluista peritään kustannuksen aiheuttajalta osuuskunnille aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan.

 

5 § 

Laskutuslisä, viivästyskorko ja perimiskustannukset

 

Jokaiseen lähetettyyn paperi laskuun lisätään 2,42 € + alv laskutuslisä ellei hallitus perustellusta syystä vapauta jotain lisän perimiseltä. E-laskuun ei lisätä laskutuslisää.

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viivästyskorko.

Perimiskustannuksina veloitetaan 4,03 € + alv jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

 

6 §

Laskutus

 

Käyttö- ja perusmaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Käyttömaksu laskutetaan helmikuun lopun arvioidun ja elokuun lopun luettujen mittarilukemien perusteella.

Vesiosuuskunta laskuttaa maaliskuussa, eräpäivä huhtikuussa ja syyskuussa, eräpäivä lokakuussa.

Viemäriosuuskunta laskuttaa huhtikuussa, eräpäivä toukokuussa ja lokakuussa, eräpäivä marraskuussa.

 

Laskutus voi kuluttajan pyynnöstä tapahtua veden kulutuksen osalta myös useammassa erässä, jolloin kaikki laskut perustuvat lukemaan. (suurkuluttajat)

 

Laskutettavan laskun suuruudelle ei ole minimimäärää, vaan kaikki summat laskutetaan.

Alle 25,00 euron palautussummat siirretään seuraavan laskun maksuun ja isommat summat palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille.

 

Muut laskut laskutetaan välittömästi aiheen ilmaantuessa ja kustannusten selvittyä.


 

 7 §

Taksan ja palvelumaksujen arvonlisävero

 

Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

 

Palvelumaksuhinnasto

 

Osuuskunnilla on erillinen palvelumaksuhinnasto. Hinnasto on voimassa, jos osuuskunnilla on sitä varten työntekijä ja hän ehtii tehdä ko. työn. Rakennusten sisällä osuuskunnat eivät tee mitään töitä poisluettuna joissakin tapauksissa vesimittarin asennus. Hätätapauksia varten osuuskunnilla on päivystys.

 

Osuuskunnat pyrkivät ulkoistamaan urakoitsijoille kaikki asentamiseen liittyvät työt. Vain valvonta jää osuuskunnille.

 

Jos osuuskunnan asiakkaaksi tuleva liittyjä ei liity ko. osuuskunnan jäseneksi, peritään häneltä 120 € + alv suuruinen kirjaamismaksu. Maksu ei ole siirto eikä palautuskelpoinen.

 

Palvelumaksuhinnaston hinnat koskevat osuuskunnan jäseniä. Muilta, kuin osuuskunnan jäseniltä, hinnat peritään 10 %:lla korotettuna. Lisäksi muilta, kuin jäseniltä, peritään normaalit kilometrikorvaukset kaikista ajoista.


JORMUAN VESIOSUUSKUNNAN JA PÖYHÖLÄNNIEMEN VIEMÄRIOSUUSKUNNAN

PALVELUMAKSUHINNASTO

 

Hyväksytty osuuskuntien hallitusten kokouksissa 19. joulukuuta 2023.

 

Voimaantulopäivä 1.3.2024. 

 

Osuuskunnat perivät tehdystä työstä tässä hinnastossa lueteltuja maksuja. Hinnat ovat voimassa, jos osuuskunnalla on oma työntekijä. Jos osuuskunnalla ei ole työntekijää tai hän ei ehdi tekemään, tehtävät tekee vesiosuuskunnan hyväksymä henkilö, yleensä joku urakoitsija, ja silloin hinnoittelu on heidän hinnaston mukainen.

Hinnat koskevat osuuskuntien jäseniä ja niihin sisältyvät kilometrikorvaukset.

Muilta kuin osuuskunnan jäseniltä hinnat peritään 10 prosentilla korotettuna ja lisäksi ajetut kilometrit (á 0,56 €).

Veroton hinta on määräävä. Jos arvonlisävero muuttuu hinnaston voimassaolon aikana, verollinen hinta muuttuu vastaavasti.

 

Palvelu

Veroton hinta €

Arvonlisä-vero %

Verollinen hinta €

Vesimittarin irrottaminen ja säilöönotto talveksi

35,00

24,00

43,40

Vesimittarin paikalleen laitto talvisäilön jälkeen

35,00

24,00

43,40

Venttiilin sulkeminen tai avaaminen asiakkaan pyynnöstä

35,00

24,00

43,40

Pumppaamon sulkeminen talveksi tai käyttöönotto kesäksi

35,00

24,00

43,40

Jäätyneen tai muuten särkyneen mittarin vaihtaminen (mittari laskutetaan erikseen)

35,00

24,00

43,40

Mittarin lukeminen asiakkaan pyynnöstä tai kun pyydettyä mittarilukeman ilmoitusta ei ole tullut

35,00

24,00

43,40

Veden tulon katkaisu maksujen laiminlyönnin seurauksena

60,00

24,00

74,40

Veden uudelleenkytkentä edellä mainitun katkaisun jälkeen

60,00

24,00

74,40

Viemärin sulkeminen maksujen laiminlyönnin seurauksena

60,00

24,00

74,40

Viemärin käyttöönotto edellä mainitun katkaisun jälkeen

60,00

24,00

74,40

Jätevesipumppaamon ylimääräinen pesu/muu puhdistus

(Yksi huoltokäynti vuodessa kuuluu perusmaksuun)

45,00

24,00

55,80

Osuuskuntien yleinen työn tuntihinta, minimiveloitus 1 tunti

(vain seinien ulkopuolella tapahtuvat verkostotyöt)

35,00

 

24,00

 

43,40

Muu liittyjälle kuuluva/määrätty työ kustannusten mukaan, minimi

35,00

24,00

43,40

Mittarin mittaustarkkuuden tarkastaminen asiakkaan pyynnöstä, jos virhe alle 5 % (Kaikki aiheutuneet kustannukset)

 

 

 

Viivästyskorko kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan

 

0,00

 

Viivästyneen maksun huomautusmaksu

4,03

24,00

5,00

Maksamattoman laskun perintä, kaikki aiheutuneet kustannukset

 

 

 

Kilometrikorvaus €/km

0,45

24,00

0,56

Paperilaskulisä

2,42

24,00

3,00

Muista hinnoista hallitus päättää tapauskohtaisesti.

 

 

 

 

KÄÄNNÄ
Muut maksut

Muiden maksujen tarkemmat perusteet ovat osuuskuntien taksassa (voimassa 1.3.2024 alkaen) ja osuuskuntien säännöissä.

 

Maksun aihe

Veroton hinta €

Arvonlisä-vero %

Verollinen hinta €

Jvok liittymismaksu

2000,00

24,00

2480,00

Osuusmaksu

85,00

0,00

85,00

Jvok perusmaksu  / kuukausi

5,00

24,00

6,20

Veden käyttömaksu kuutiolta

1,21

24,00

1,50

Pvok liittymismaksu

7400,00

0,00

7400.00

Osuusmaksu

100,00

0,00

100,00

Pvok perusmaksu / kuukausi

13,51

24,00

16,75

Jätevesimaksu kuutiolta

2,26

24,00

2,80

Kirjaamismaksu (liittyjältä joka ei ole jäsen)

120,00

24,00

148,80

 

Käyttö- ja perusmaksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa. Käyttömaksu laskutetaan helmikuun lopun arvioidun ja elokuun lopun ilmoitettujen mittarilukemien perusteella.

Vesiosuuskunta laskuttaa maaliskuussa, eräpäivä huhtikuussa ja syyskuussa, eräpäivä lokakuussa.

Viemäriosuuskunta laskuttaa huhtikuussa, eräpäivä toukokuussa ja lokakuussa, eräpäivä marraskuussa.

 

Suurkuluttajilta voidaan vesilaskutus suorittaa useamminkin ja aina ilmoitetun lukeman mukaan.

 

 

Jos ette pysty maksamaan osuuskuntien maksuja eräpäivään mennessä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä osuuskuntaan ja sovitaan uudesta maksuaikataulusta.

Laskutuslisä peritään ainoastaan paperilaskuista, e-laskuissa laskutuslisää ei ole.

 

 

Osuuskuntien yhteystiedot:

 

Osuuskuntien puhelin: 040 5494192 

 

Tuomo Haataja: 040 5051674

Jouni Vimpari: 050 5507521

 

Postilaatikko koululla: Saviniementie 38

Sähköposti: jormuanvok@gmail.com