Vesi ostetaan Kajaanin Vedeltä ja se on hyvänlaatuista pohjavettä joka täyttää hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Terveystarkastaja ja Jormuan vesiosuuskunta ovat neuvotelleet tarvittavista veden laadun valvonnan toimenpiteistä. Terveystarkastajan ohjeiden mukaan Jormuan vesiosuuskunnan alueelta tulee ottaa kaksi näytettä vuodessa. Näytteet otetaan keväällä vaihtelevasti eri puolelta osuuskunnan aluetta.

Yhteenveto riskiarvioinnista 2022

Jormuan vesiosuuskunta on suorittanut riskiarvioinnin talousveden toimittamisen osalta yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Riskiarviointi on tehty käyttämällä Vesilaitosyhdistyksen tarkistuslistaa pienen vesihuoltolaitoksen haavoittuvuuden arvioimiseksi. Kainuun ympäristöterveydenhuolto on hyväksynyt riskinarvioinnin 15.8.2022.

Riskiarvioinnin perusteella talousvedestä tutkitaan jatkuvan valvonnan näyte kerran vuodessa ja jaksottaisen seurannan näyte joka viides vuosi.

Toteutetun riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että Jormuan vesiosuuskunnan verkostoalueiden osalta kaikki havaitut riskit ovat hallinnassa.