Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.3.2012 §:ssä 16 hyväksynyt Pöyhölänniemen viemäriosuuskunnan toiminta-alueen. 

Pääsääntöisesti toiminta-alue tarkoittaa sitä, että alueella olevien talojen tulee liittyä viemäriverkostoon ja osuuskunnan tulee hyväksyä toiminta-alueella olevien asuinkiinteistöjen (vast.) liittyminen.

HUOM: Toiminta-alueella ei sovelleta Haja-asutusalueen jätevesiasetusta vaan siellä sovelletaan vesihuoltolakia.

Lisää tietoa löytyy vesihuoltolaista ja asiaa voi kysyä myös vesiosuuskunnasta puhelimesta 040 5494 192.